Zelenyákova trinástka

XXVI. ROČNÍK CESTNÉHO BEHU
„ZELENYÁKOVA TRINÁSTKA“
HRONOVCE
23. októbra 2022

Propozície behu:

Usporiadateľ: Občianske združenie Ferenca Dudicha – Dudich Ferenc polgári társulás
Miesto konania: Hronovce – kultúrny dom (Levická cesta 1)
Úhrada nákladov: Pretekári štartujú na vlastné náklady
Štartovné: 5€ prihlásený online do 22.10, 8€ prihlásený v deň konania pretekov, žiaci a študenti do 20 rokov - zadarmo
Občerstvenie a obed: Po pretekoch pred kultúrnym domom
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu
Podmienky účasti: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vedomí si svojho zdravotného stavu a musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Ceny: Prví traja z každej kategórie obdržia medaily, diplomy + bohatá tombola.

Kategórie dospelí:

13 000 m
A - Muži do 39 rokov – 1983 a mladší
B - Muži 40-49 rokov – 1982-1973
C - Muži 50-59 rokov – 1972-1963
D - Muži od 60 rokov – 1962 a starší
E - Ženy do 39 rokov – 1983 a mladšie
F - Ženy 40-49 rokov – 1982-1973
G - Ženy 50-59 rokov – 1972-1963
H - Ženy od 60 rokov – 1962 a staršie

4000 m
I - Muži do 20 rokov – 2002 a mladší
J - Muži od 21 rokov – 2001 a starší
K - Ženy do 20 rokov – 2002 a mladšie
L - Ženy od 20 rokov – 2001 a staršie

Žiaci:
I. kategória (do 6 rokov – 2017 a mladší) CH+D 100 m
II. kategória (ročníky 2016 – 2015) CH+D 300 m 1 malý okruh
III. kategória (ročníky 2014 – 2013) CH+D 600 m 2 malé okruhy
IV. kategória (ročníky 2012 – 2011) CH+D 900 m 3 malé okruhy
V. kategória (ročníky 2010 – 2009) CH+D 1300 m 2 veľké okruhy
VI. kategória (ročníky 2008 – 2007) CH+D 1900 m 3 veľké okruhy

Časový rozpis:
9:00 – 10.45 registrácia (žiaci do 10:00 hod.)
10:10 slávnostné otvorenie bežeckých pretekov
10:15 štart – žiaci, I,II,III,IV,V,VI kategórie
11:00 štart muži a ženy na 13 000 a 4000 metrov
13:00 vyhlásenie výsledkov, občerstvenie a obed

Trať a popis trate:
13 000 m - povrch asfalt. Beží sa ulicami obce a na štátnej ceste Hronovce-Malé Ludince-Zalaba a späť. 4000 m - povrch asfalt, beží sa ulicami obce Hronovce: Športová, Levická cesta, Dr. Jána Zelenyáka, Jókaiho a späť. Informácie: Bc. Gábor Juhász, tel: 0903394123, dudichf@gmail.com, www.zelenyak.sk, FB: Cestný beh Zelenyákova trinástka GPS: 48°0'26.20"N 18°39'21.95"E


4 kilometrová trať
13 kilometrová trať